Λογοτεχνικός Γραμματισμός

ΘέμαΑρχείο
Γλωσσάριο Λογοτεχνικών Όρων, ΟΑΠ, ΥΠΠ, 2017
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2004
Ο λογοτεχνικός γραμματισμός στην πεζογραφία – στοιχεία θεωρίας της αφήγησης
Από τη θεωρία της αφήγησης στη διδακτική πράξη (εργαστήρι - σχολιασμός δύο κειμένων)