Πλαίσια Μάθησης

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Β' Λυκείου
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 22/02/2022
Λογοτεχνία Εμβάθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Γ' Λυκείου
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 22/02/2022
Λογοτεχνία Εμβάθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022