Πλαίσια Μάθησης

Γυμνάσιο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 26/08/2022
Β' Γυμνασίου
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Γ' Γυμνασίου
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 26/08/2022

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/09/2022
Β' Λυκείου
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/09/2022
Λογοτεχνία Εμβάθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 26/08/2022
Γ' Λυκείου
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/09/2022
Λογοτεχνία Εμβάθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 26/08/2022