Δημιουργική Γραφή

Η (εξ)άσκηση στη Δημιουργική Γραφή με αξιολόγηση του αισθητικού αποτελέσματος, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, αποτελεί έναν από τους Γενικούς Δείκτες Επιτυχίας του Λογοτεχνικού Γραμματισμού. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας, σημαντικός στόχος είναι «η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών/-τριών μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή)», οι οποίες βοηθούν τους μαθητές/-τριες «να συνειδητοποιήσουν, με άμεσο τρόπο, και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης, ως τρόπου με τον οποίο τα άτομα (οι δημιουργοί) δεν ‘‘περιγράφουν’’ απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το ανα-δημιουργούν». «Με άλλα λόγια, η δημιουργική γραφή ανοίγει δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να συνθέσουν τις εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην εκπαίδευση: να συνδυάσουν την ατομική εμπειρία της σχολικής αυλής με τις γνώσεις φυσικής ιστορίας και περιβάλλοντος σ’ ένα φαντασιακό επίπεδο. Με τη δημιουργική γραφή η πρόσληψη της λογοτεχνίας από αποκλειστικά παθητική γίνεται και ενεργητική». (Μ. Σουλιώτης, Δημιουργική Γραφή, Οδηγίες Πλεύσεως, Υ.Α.Π., 2012)

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δημιουργική Γραφή – Οδηγίες πλεύσεως   21/08/2017
Καλλιγράφημα – Ιδεόγραμμα: εισαγωγή - παραδείγματα   27/09/2017