Αξιολόγηση

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 02/04/2024
Δειγματικό Διαγώνισμα 12/10/2023
Β' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 02/04/2024
Δειγματικό Διαγώνισμα 12/10/2023
Γ' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 02/04/2024
Δειγματικό Διαγώνισμα 12/10/2023
Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Λογοτεχνία Α', Β', Γ' Γυμνασίου 12/10/2023
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 02/04/2024
Δομή Διαγωνίσματος 12/10/2023
Βασικές αρχές αξιολόγησης 06/10/2015
Ερευνητικά σχέδια εργασίας (project) 06/10/2015
Ποιητικό κουίζ: μια πρόταση αξιολόγησης εφ' όλης της ύλης 06/10/2015

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 02/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 02/04/2024
Δομή Διαγωνίσματος 12/10/2023
Δειγματικό Διαγώνισμα 12/10/2023
B' Λυκείου KK
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 02/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 02/04/2024
Δομή Διαγωνίσματος 12/10/2023
Δειγματικό Διαγώνισμα 12/10/2023
B' Λυκείου Εμβάθυνσης
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 02/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 02/04/2024
Δομή Διαγωνίσματος  12/10/2023
Δειγματικό Διαγώνισμα 12/10/2023
Γ' Λυκείου ΚΚ
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 02/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 02/04/2024
Δομή Διαγωνίσματος 12/10/2023
Δειγματικό Διαγώνισμα 12/10/2023
Παγκύπριες Εξετάσεις: Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου (Λογοτεχνία) και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Γ' Λυκείου Εμβάθυνσης
Δομή Ενιαίας Τελικής Γραπτής Εξέτασης 02/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 02/04/2024
Δομή Διαγωνίσματος 12/10/2023
Δειγματικό Διαγώνισμα 12/10/2023
Δειγματικό δοκίμιο Παγκύπριων Εξετάσεων και Οδηγός διόρθωσης 15/01/2018

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Συνθετική εργασία τύπου Project - Παρουσίαση και Παράδειγμα 26/10/2023
Αυτοαξιολόγηση - Παράδειγμα 26/10/2023
Ετεροαξιολόγηση - Παράδειγμα 26/10/2023
Κατάλογος ελέγχου (Checklist) - Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Rubric) - Παρουσίαση και Παράδειγμα 26/10/2023
Σύντομο Τέστ - Παράδειγμα 26/10/2023