Αξιολόγηση

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου 27/09/2022
Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου  27/09/2022
Β' Γυμνασίου
Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου 27/09/2022
Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου 27/09/2022
Γ' Γυμνασίου
Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου 27/09/2022
Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου 27/09/2022
Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Λογοτεχνία Α', Β', Γ' Γυμνασίου 27/09/2022
Οδηγίες για τη δόμηση διαγωνίσματος Λογοτεχνίας Γυμνασίου 27/09/2022
Οδηγίες για τη δόμηση εξεταστικού δοκιμίου Λογοτεχνίας Γυμνασίου 27/09/2022
Βασικές αρχές αξιολόγησης 06/10/2015
Ερευνητικά σχέδια εργασίας (project) 06/10/2015
Ποιητικό κουίζ: μια πρόταση αξιολόγησης εφ' όλης της ύλης 06/10/2015

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Οδηγίες δόμησης γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου (διάρκεια 45' ) 08/10/2020
Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Α' Τετράμηνο) 08/10/2020
Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Β' Τετράμηνο) 08/10/2020
Δομή Κεντρικού Εξεταστικού Δοκιμίου 08/10/2020
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων 08/10/2020
B' Λυκείου KK
Οδηγίες δόμησης γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου (διάρκεια 45' ) 08/10/2020
Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Α' Τετράμηνο) 08/10/2020
Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Β' Τετράμηνο) 08/10/2020
Δομή Κεντρικού Εξεταστικού Δοκιμίου 08/10/2020
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων 08/10/2020
B' Λυκείου Εμβάθυνσης
Οδηγίες δόμησης γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου (διάρκεια 45' ) 08/10/2020
Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Α' και Β' Τετράμηνο) 08/10/2020
Δομή Κεντρικού Εξεταστικού Δοκιμίου 08/10/2020
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων 08/10/2020
Γ' Λυκείου ΚΚ
Δομή Εξεταστικού Δοκιμίου Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 06/10/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 06/10/2021
Παγκύπριες Εξετάσεις: Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου (Λογοτεχνία) και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Γ' Λυκείου Εμβάθυνσης
Δομή Εξεταστικού Δοκιμίου Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 06/10/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 06/10/2021
Οδηγίες δόμησης γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου (διάρκεια 45' ) 08/10/2020
Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Δειγματικό δοκίμιο Παγκύπριων Εξετάσεων και Οδηγός διόρθωσης 15/01/2018