Σεμινάρια Επιθεωρητών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2023 27/09/2023
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου 2023 06/04/2023
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2022 - Λογοτεχνία 11/10/2022
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2020 - Λογοτεχνία - Γυμνάσιο 03/09/2020
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2020 - Λογοτεχνία - Λύκειο 03/09/2020
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020 - Συνεξέταση μορφής και περιεχομένου / Λέσχη Ανάγνωσης 26/03/2020
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2019 13/09/2019
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2018 26/10/2018
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2017 – Το αναδομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου 28/04/2017
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2016 – Αναδομημένα ΑΠ Λογοτεχνίας Α΄ - Β΄ Λυκείου και αλλαγές στη διδακτική του μαθήματος
Διδακτική πρόταση «Κυπριακά ερωτικά δίστιχα – Ρίμες αγάπης»

14/09/2016
Σεμινάρια ΕΜΕ Ιουνίου 2016 – Αναδομημένα Προγράμματα Σπουδών στο Λύκειο – Δείκτες Επιτυχίας- Επάρκειας (Λογοτεχνία) 02/09/2016
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2016 – Προτάσεις για τη διδασκαλία του ποιήματος του Γ. Σεφέρη "Μποτίλια στο πέλαγο" (Γ΄ Γυμνασίου) 02/09/2016
Σεμινάρια ΕΜΕ Δεκεμβρίου 2015 – Επιμόρφωση Συντονιστών Φιλολογικών Μαθημάτων στους δείκτες επιτυχίας – επάρκειας (Δεκέμβριος 2015): δύο παραδείγματα εφαρμογής στο μάθημα Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου 16/12/2015
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2015 - Αναλυτικά και Νέα Ωρολόγια Προγράμματα - Νέα Ελληνικά
Τελικά εξεταστικά δοκίμια – Λογοτεχνία
Διαθεματική προσέγγιση Ιστορίας - Λογοτεχνίας: Η εμπειρία της Κατοχής στην Ελλάδα 1941–1942


15/10/2015
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2015 (Διακειμενικότητα) 18/03/2015
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2014 - Α.Π. Λογοτεχνίας 25/09/2014
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου 2014 - Δημιουργική γραφή 31/03/2014
Σεμινάρια Νοεμβρίου 2013 - Ενημέρωση Συντονιστών Φιλολογικών Μαθημάτων 21/01/2014
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2013 – Α.Π. Λογοτεχνίας 27/09/2013
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2013 – Ηθική και Λογοτεχνία 27/09/2013
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2013 (Λέσχη ανάγνωσης) 08/05/2013
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2012 (Λογοτεχνία και άλλες τέχνες) 09/03/2012