Προγραμματισμοί

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προγραμματισμός Α' Γυμνασίου 08/09/2023
Προγραμματισμός Β' Γυμνασίου 08/09/2023
Προγραμματισμός Γ' Γυμνασίου 08/09/2023
Eτήσιος Προγραμματισμός Γυμνασίου 08/09/2023

Λύκειο - Λογοτεχνία Κοινού Κορμού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προγραμματισμός Α' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 08/09/2023
Προγραμματισμός Β' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 08/09/2023
Προγραμματισμός Γ' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 08/09/2023

Λύκειο - Λογοτεχνία Προσανατολισμού - Εμβάθυνσης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προγραμματισμός Β' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 08/09/2023
Προγραμματισμός Γ' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 08/09/2023

Εσπερινό Γυμνάσιο - Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γυμνάσιο
Προγραμματισμός Λογοτεχνίας Προπαρασκευαστικής Α' Έτος   13/09/2019
Προγραμματισμός Λογοτεχνίας Β' Γυμνασίου   09/10/2020
Προγραμματισμός Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου   09/10/2020
Λύκειο
Προγραμματισμός Λογοτεχνίας Α' Λυκείου   13/09/2019
Προγραμματισμός Λογοτεχνίας Β' Λυκείου   09/10/2020
Προγραμματισμός Λογοτεχνίας Γ' Λυκείου   08/11/2023