• Οικοσελίδα
  • Επιμόρφωση
  • Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προαιρετικά Σεμινάρια 2022-2023
Σειρά οκτώ διαδικτυακών διαλέξεων για τη διδακτική της Λογοτεχνίας
Η διδασκαλία του λογοτεχνικού βιβλίου στη Μέση Εκπαίδευση - Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικό Βιβλίο. Νέες τάσεις και αρχές διδασκαλίας του λογοτεχνικού βιβλίου 29/11/2022
Φαντάζομαι, άρα υπάρχω: Λογοτεχνικοί χαρακτήρες και μυθοπλασία 29/11/2022
Προαιρετικά Σεμινάρια 2021-2022
Σειρά οκτώ διαδικτυακών διαλέξεων για τη διδακτική της Λογοτεχνίας 07/10/2022
Προαιρετικά Σεμινάρια 2020-2021
Σειρά πέντε διαδικτυακών διαλέξεων για τη διδακτική της Λογοτεχνίας 28/05/2021
Προαιρετικά Σεμινάρια 2017 - 2018
Η φιλαναγνωσία και τρόποι ανάπτυξής της
Η φιλαναγνωσία και η Λέσχη Ανάγνωσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
Αναγνωστικές εμψυχώσεις και συναντήσεις μαθητών με λογοτέχνες


22/06/2018
Προαιρετικά Σεμινάρια 2016 - 2017
Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Λύκειο: Αναδομημένα Προγράμματα Σπουδών. Εμφάσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Γύρω από τη συνανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων στη διδακτική πράξη. Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου (παράρτημα)
Σύγκριση των λογοτεχνικών κειμένων με άλλες επιστήμες και μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης: Διαθεματικότητα
Για την αρχή της συνεξέτασης μορφής και περιεχομένου στο μάθημα της Λογοτεχνίας
Η ένταξη λογοτεχνικών όρων στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση της Λογοτεχνίας
Η αξιολόγηση στο μάθημα της Λογοτεχνίας

30/01/2017
Προαιρετικά Σεμινάρια 2015 - 2016
Γενικά για το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο
Η αξιολόγηση στο μάθημα της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο
Η δημιουργική γραφή στο Γυμνάσιο
Δημιουργική γραφή: θεωρία και πράξη
Συνανάγνωση κειμένων: Δ. Βικέλας «Λουκής Λάρας» και Σ. Τσερκεζής «Ημερολόγιον του βίου μου…»
Παραδείγματα εφαρμογής δεικτών επιτυχίας και επάρκειας (σε κείμενα Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου)

01/11/2016