Αξιολόγηση

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγίες για την εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Λογοτεχνίας Γυμνασίου 11/07/2018
Οδηγίες για τη δόμηση διαγωνίσματος Λογοτεχνίας Γυμνασίου 11/07/2018
Οδηγίες για τη δόμηση εξεταστικού δοκιμίου Λογοτεχνίας Γυμνασίου (εξετάσεις τετραμήνων και τελικό εξεταστικό δοκίμιο) 11/07/2018
Α΄ Γυμνασίου: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2018
Α΄ Γυμνασίου: Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2018
Β΄ Γυμνασίου: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2018
Β΄ Γυμνασίου: Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2018
Γ΄ Γυμνασίου: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2017
Γ΄ Γυμνασίου: Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2017
Βασικές αρχές αξιολόγησης 06/10/2015
Ερευνητικά σχέδια εργασίας (project) 06/10/2015
Ποιητικό κουίζ: μια πρόταση αξιολόγησης εφ’ όλης της ύλης 06/10/2015

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Α΄ Λυκείου: Οδηγίες δόμησης γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου (διάρκεια 45΄) 08/10/2020
Α΄ Λυκείου: Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Α΄ Τετράμηνο) 08/10/2020
Α΄ Λυκείου: Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Β’ Τετράμηνο) 08/10/2020
Α΄ Λυκείου: Δομή Κεντρικού Εξεταστικού Δοκιμίου 08/10/2020
Α΄ Λυκείου: Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων 08/10/2020
B΄Λυκείου KK
Β’ Λυκείου Κ.Κ: Οδηγίες δόμησης γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου (διάρκεια 45’) 08/10/2020
Β’ Λυκείου Κ.Κ: Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Α’ Τετράμηνο) 08/10/2020
Β’ Λυκείου Κ.Κ: Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Β’ Τετράμηνο) 08/10/2020
Β’ Λυκείου Κ.Κ: Δομή Κεντρικού Εξεταστικού Δοκιμίου 08/10/2020
Β’ Λυκείου Κ.Κ: Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων 08/10/2020
B΄Λυκείου Εμβάθυνσης
Β’ Λυκείου Εμβάθυνσης: Οδηγίες δόμησης γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου (διάρκεια 45’) 08/10/2020
Β’ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (Α’ και Β’ Τετράμηνο) 08/10/2020
Β’ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δομή Κεντρικού Εξεταστικού Δοκιμίου 08/10/2020
Β’ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων 08/10/2020
Γ΄Λυκείου ΚΚ
Γ΄ Λυκείου Κ.Κ: Οδηγίες δόμησης γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου (διάρκεια 45’) 08/10/2020
Γ΄ Λυκείου Κοινού Κορμού: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου Λογοτεχνίας και οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Γ΄ Λυκείου Κοινού Κορμού – Παγκύπριες Εξετάσεις: Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου (Λογοτεχνία) και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Γ΄Λυκείου Εμβάθυνσης
Γ΄ Λυκείου Εμβάθυνσης: Οδηγίες δόμησης γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου (διάρκεια 45’) 08/10/2020
Γ΄ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Γ΄ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Γ΄ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δειγματικό δοκίμιο Παγκύπριων Εξετάσεων και Οδηγός διόρθωσης 15/01/2018