Αξιολόγηση

Γυμνάσιο

Οδηγίες και Δειγματικά δοκίμιαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγίες για την εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Λογοτεχνίας Γυμνασίου 11/07/2018
Οδηγίες για τη δόμηση διαγωνίσματος Λογοτεχνίας Γυμνασίου 11/07/2018
Οδηγίες για τη δόμηση εξεταστικού δοκιμίου Λογοτεχνίας Γυμνασίου (εξετάσεις τετραμήνων και τελικό εξεταστικό δοκίμιο) 11/07/2018
Α΄ Γυμνασίου: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2018
Α΄ Γυμνασίου: Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2018
Β΄ Γυμνασίου: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2018
Β΄ Γυμνασίου: Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2018
Γ΄ Γυμνασίου: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2017
Γ΄ Γυμνασίου: Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 12/07/2017
Βασικές αρχές αξιολόγησης 06/10/2015
Ερευνητικά σχέδια εργασίας (project) 06/10/2015
Ποιητικό κουίζ: μια πρόταση αξιολόγησης εφ’ όλης της ύλης 06/10/2015

Λύκειο

Οδηγίες και Δειγματικά δοκίμιαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων τετραμήνων Νέων Ελληνικών Α΄ Λυκείου 10/10/2019
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων Α΄ Τετραμήνου Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού 10/10/2019
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων Β΄ Τετραμήνου Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού 10/10/2019
Οδηγίες για τη δόμηση γραπτής προειδοποιημένης άσκησης τετραμήνου Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού (διάρκεια 45΄) 19/09/2019
Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού: Δειγματική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση τετραμήνου Λογοτεχνίας (διάρκεια 45΄) 19/09/2019
Δομή Κεντρικού Εξεταστικού Δοκιμίου Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού (Α΄ Τετράμηνο) 19/09/2019
Δομή Κεντρικού Εξεταστικού Δοκιμίου Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού (Β΄ Τετράμηνο) 19/09/2019
Οδηγίες για τη δόμηση διαγωνίσματος Β΄ και Γ΄ Λυκείου Κοινού Κορμού 19/09/2019
Δομή  Εξεταστικού Δοκιμίου Λογοτεχνίας Προαγωγικών Εξετάσεων Β΄ Λυκείου Κοινού Κορμού 19/09/2019
Β΄ Λυκείου Κοινού Κορμού: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου Λογοτεχνίας 26/07/2018
Β΄ Λυκείου Κοινού Κορμού: Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 01/06/2018
Γ΄ Λυκείου Κοινού Κορμού: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου Λογοτεχνίας και οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Γ΄ Λυκείου Κοινού Κορμού – Παγκύπριες Εξετάσεις: Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου (Λογοτεχνία) και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Λογοτεχνία Εμβάθυνσης Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
Οδηγίες για τη δόμηση διαγωνίσματος Λογοτεχνίας Εμβάθυνσης Β΄ και Γ΄ Λυκείου 11/07/2017
Οδηγίες για τη δόμηση εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνου και τελικού εξεταστικού δοκιμίου Λογοτεχνίας Εμβάθυνσης Β΄  και Γ΄ Λυκείου 11/07/2017
Β΄ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου  11/07/2017
Γ΄ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δειγματικό διαγώνισμα τετραμήνου και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Γ΄ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δειγματικό δοκίμιο εξετάσεων τετραμήνου και τελικών εξετάσεων Λογοτεχνίας και Οδηγός διόρθωσης και αντιστοίχισης Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 11/07/2017
Γ΄ Λυκείου Εμβάθυνσης: Δειγματικό δοκίμιο Παγκύπριων Εξετάσεων και Οδηγός διόρθωσης 15/01/2018