Πλαίσια Μάθησης

Θέμα Α΄Τετράμηνο Β' Τετράμηνο Ημερομηνία
A΄Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 16/09/2020
B΄Λυκείου
Λογοτεχνία Εμβάθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 16/09/2020
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 16/09/2020